1032/2005

Given i Helsingfors den 14 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 17 december 2004 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (1229/2004) 2 § "detaljhandelsärenden" samt 2 punkten i bilaga 1, 2 punkten i bilaga 2 och 2 punkten i bilaga 4 som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i alkoholärenden

Detaljhandelsärenden

1) sådant godkännande av kreditsystem som avses i 16 § 2 mom. 2 punkten i förordningen om alkoholdrycker och sprit.Denna förordning träder i kraft den 20 december 2005.

Helsingfors den 14 december 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.