1025/2005

Given i Helsingfors den 12 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 21 juni 2005 om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (439/2005) 6 punkten i bilaga 2 som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 december 2005 och den tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2005.

Helsingfors den 12 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

BILAGA 2

6. VÄRDET FÖR STORHETEN J'j

J'2000 =1029,6

J'2001 =1032,7

J'2002 =1026,4

J'2003 =1018,2

J'2004 =1020,2

J'2005 =1026,0

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.