988/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 13 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1458/2001, som följer:

13 §
De enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning

Kommunens utdelning under skatteåret är medelvärdet av den utdelning som beräknats på basis av uppgifterna i de två senast verkställda beskattningarna. Kommunens utdelning beräknas som en relativ andel av summan av den för respektive kommun enligt 2 mom. fastställda företagsverksamhetsposten under skatteåret och den enligt 4 mom. fastställda skogsposten under skatteåret i förhållande till summan av motsvarande tal för alla kommuner. Den evangelisk-lutherska församlingens utdelning under skatteåret bestäms till hälften på samma sätt som kommunens utdelning och till hälften enligt förhållandet mellan folkmängden i den kommun eller de kommuner som motsvarar församlingen eller den kyrkliga samfälligheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 173/2005
FvUB 20/2005
RSv 157/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.