986/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 3 kap. 5 § i fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fängelselagen av den 23 september 2005 (767/2005) 3 kap. 5 § 1 mom. som följer:

3 kap.

Beräkning av strafftid

5 §
Sammanräkning av straff

Den sammanlagda tiden för förvandlings straff får under en och samma straffperiod uppgå till högst 90 dagar.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 76/2005
LaUB 12/2005
RSv 121/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.