963/2005

Given i Helsingfors den 7 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocenter och i 9 § lagen om pension för företagare avsedda premieprocenter

Social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 2 och 6 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och 9 § 1 och 5 mom. lagen av samma dag om pension för företagare (468/1969), sådana dessa lagrum lyder, förstnämnda lags 10 § 2 mom. i lag 637/2003 och 6 mom. i lag 893/2004 samt sistnämnda lags 9 § 1 mom. i lag 717/2003 och 5 mom. i lag 891/2004:

1 §

Det i första meningen i 10 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent är 20,8 och det andra meningen i det nämnda lagrummet avsedd basprocent är 21,9 för 2006.

Det i andra meningen i 9 § 1 mom. lagen om pension för företagare avsedd premieprocent är 20,8 och det i tredje meningen i det nämnda lagrummet avsedd premieprocent är 21,9 för 2006.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 7 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.