956/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av lagen om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994) 7 f §, sådan den lyder i lag 624/2004, samt

ändras 6 § som följer:

6 §
Hemkommun vid flyttning mellan de nordiska länderna

När någon flyttar från ett annat nordiskt land till Finland eller från Finland till ett annat nordiskt land, tillämpas jämte denna lag överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 159/2005
FvUB 17/2005
RSv 136/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.