809/2005

Given i Helsingfors den 14 oktober 2005

Lag om ändring av 13 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 13 § 1 mom. samt 13 § 1 mom. 2 och 3 punkten, sådana de lyder, det inledande stycket i 13 § 1 mom. i lag 718/1990 samt 13 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lag 869/2003, som följer:

13 §

Den skattskyldige har rätt att från nettoinkomsten av skogsbruket på gårdsbruksenheten separat dra av följande betalda utgifter på nedan nämnda villkor:


2) utgifterna för skogsförnyelse (förnyelseavdrag) som på området för naturlig förnyelse är 160 euro per hektar, på såddområdena 360 euro per hektar och på planteringsområdena 690 euro per hektar,

3) utgifterna för vård av plantbeståndet (plantbeståndsavdrag) som är 180 euro per hektar,Denna lag träder i kraft den 1 november 2005.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

RP 105/2005
FiUB 19/2005
RSv 109/2005

Helsingfors den 14 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.