785/2005

Given i Helsingfors den 23 september 2005

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om unga förbrytare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 14, 15, 15 a, 16, 20, 26 ja 27 § i lagen av den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/1940), av dem 15 § sådan den lyder i lagarna 618/1974 och 263/2002, 15 a och 26 § sådana de lyder i nämnda lag 618/1974, 20 § sådan den lyder i lag 350/1990 och 27 § sådan den lyder i lagarna 323/1983, 584/1995 och 522/2001.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 262/2004
LaUB 9/2005
RSv 97/2005

Helsingfors den 23 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.