765/2005

Given i Helsingfors den 22 september 2005

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 maj 2003 om kommunikationsministeriet (405/2003) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som lyder under ministeriet

Till ministeriets ansvarsområde hör:

1) Vägförvaltningen,

2) Sjöfartsverket,

3) Fordonsförvaltningscentralen,

4) Banförvaltningscentralen,

5) Kommunikationsverket,

6) Havsforskningsinstitutet,

7) Meteorologiska institutet,

8) Förvaltningsnämnden för Saima kanal,

9) Vägverket,

10) Luftfartsverket,

11) Lotsverket,

12) Rederiverket – Finstaship,

13) Raskone Oy,

14) Posten Finland Abp,

15) Suomen Erillisverkot Oy,

16) VR-Group Ab,

17) Finnair Abp, samt

18) Trafikskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Helsingfors den 22 september 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Teija Miller

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.