764/2005

Given i Helsingfors den 22 september 2005

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om handels- och industriministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om handels- och industriministeriet (467/2003) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag och intressebolag:

Altia Abp,

Finnvera Abp,

Fortum Abp,

Kemijoki Oy,

Kemira Oyj,

Motiva Oy,

Neste Oil Abp,

Patria Industries Abp,

Finlands Industriinvestering Ab,

Vapo Oy,

Fingrid Oyj,

Gasum Oy,

Kemira GrowHow Oyj,

Licentia Oy,

Metso Abp,

Outokumpu Oyj,

Rautaruukki Abp,

Santapark Oy,

Stora Enso Oyj,

TeliaSonera AB,

Vuotekno Oy.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Helsingfors den 22 september 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Teija Miller

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.