737/2005

Given i Helsingfors den 8 september 2005

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

fogas till 9 § i statsrådets förordning av den 23 juni 2004 om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004) ett nytt 2 mom. som följer:

9 §
Språkbestämmelser i fråga om uppgifter som lämnas om konsumtionsvaror

Under den övergångsperiod övergångsperiod som avses i 43 § 4 mom. i språklagen tillämpas de språkbestämmelser i fråga om uppgifter som lämnas om konsumtionsvaror som är i kraft när denna förordning träder i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Helsingfors den 8 september 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Handelsråd
Ilkka Cantell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.