649/2005

Given i Helsingfors den 26 augusti 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2005

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Upphävandet av förordning

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2005 av den 12 april 2005 (220/2005).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Helsingfors den 26 augusti 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskerådet
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.