648/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1286/1997:

1 §
Medelrotpriser per kubikmeter virke

Det aritmetiska medelvärde av medelrotpriser per kubikmeter virke inom varje skogscentrals verksamhetsområde som avses i 5 § 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) är 2002―2004 som följer:

Skogscentral euro
Kusten/Helsingfors 29,16
Kusten/Österbotten 25,45
Sydvästra Finland 31,95
Tavastland-Nyland 34,04
Sydöstra Finland 33,38
Birkaland 33,78
Södra Savolax 33,81
Södra Österbotten 27,43
Mellersta Finland 33,31
Norra Savolax 32,15
Norra Karelen 30,82
Kainuu 27,06
Norra Österbotten 23,26
Lappland 22,63
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005. Denna förordning tillämpas på ansökningar om miljöstöd som har anhängiggjorts den 1 september 2005 eller senare.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 augusti 2004 om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (805/2004).

Helsingfors den 25 augusti 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Anna Rakemaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.