645/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § förordningen om Folkhälsoinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälso-vårdsministeriet,

ändras i förordningen den 29 maj 1998 (374/1998) om Folkhälsoinstitutet 6 § 2 mom. och 8 § 2 punkten som följer:

6 §

Generaldirektören, överdirektören och forskningsprofessorerna har professors titel.


8 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid institutet är


2) för överdirektören och forskningsprofessorerna doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden, praktisk förtrogenhet med administrativa uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga,Denna förordning trädet i kraft den 1 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.