642/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 1 §, sådan den lyder i förordning 191/2003, som följer:

1 §
Yrkesbeteckningar för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning

De yrkesbeteckningar för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) är barnskötare, fotvårdare, fotterapeut, hjälpmedelstekniker, hjälpskötare, konditionsskötare, medikalvaktmästare-ambulansförare, mentalvårdare, närvårdare, primärskötare, psykoterapeut, sinnessjukvårdare, tandskötare, utbildad kiropraktor, utbildad massör, utbildad naprapat, utbildad osteopat, sjukhuscellbiolog, sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker, sjukhuskemist och sjukhusmikrobiolog.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

När förordningen träder i kraft ändras yrkesbeteckningen ortopedtekniker till hjälpmedelstekniker.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Riitta-Maija Jouttimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.