640/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om handels- och industriministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om handels- och industriministeriet (467/2003) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Ämbetsvek, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till handels- och industriministeriets ansvarsområde hör

Konsumentverket,

Konkurrensverket,

Patent- och registerstyrelsen,

Konsumentforskningscentralen,

Mätteteknikcentralen,

Geologiska forskningscentralen,

Säkerhetsteknikcentralen,

Statens tekniska forskningscentral,

Teknologiska utvecklingscentralen,

Centralen för turistfrämjande,

Försörjningsberedskapscentralen,

försvarsekonomiska planeringskomissioinen,

Energimarknadsverket,

försörjningsberedskapsfonden,

statsgarantifonden,

statens kärnavfallshanteringsfond.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Justitieminister
Johannes Koskinen

Överinspektör
Maaria Rubanin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.