561/2005

Given i Helsingfors den 14 juli 2005

Statsrådets förordning om ändring av 29 § i statsrådets förordning om universitetsexamina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 29 § 3 mom. i statsrådets förordning av den 19 augusti 2004 om universitetsexamina (794/2004).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Helsingfors den 14 juli 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Högskoleråd
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.