560/2005

Given i Helsingfors den 14 juli 2005

Statsrådets förordning om ändring av universitetsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i universitetsförordningen av den 6 februari 1998 (115/1998) 12 och 14 §, samt

ändras 18 § 1 mom. som följer:

18 §
Bedömning av doktors- och licentiatavhandlingar och rättelseyrkande

Om jäv för förhandsgranskare och granskare av doktors- och licentiatavhandlingar samt motsvarande lärdoms- och färdighetsprov och för opponenterna gäller vad som föreskrivs i 27 och 28 § i förvaltningslagen (434/2003).Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Helsingfors den 14 juli 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Högskoleråd
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.