524/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 2 § i lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försvarsmakten av den 31 maj 1974 (402/1974) 2 § 1 mom. 6 punkten och

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 740/1994, 228/2000 och 452/2001, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Försvarsmakten har till uppgift:


6) att vid behov ge handräckning för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt för att förhindra och avbryta terroristbrott på det sätt som föreskrivs särskilt;


Försvarsmakten har i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/1980) rätt att använda militära maktmedel under polisens ledning när den bistår polisen i att förhindra eller avbryta ett terroristbrott.


Denna lag träder i kraft den 20 juli 2005.

RP 187/2004
FvUB 11/2005
RSv 86/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.