412/2005

Given i Helsingfors den 10 juni 2005

Lag om ändring av 20 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 20 § 1 mom. som följer:

20 §
Priserna per enhet för yrkeshögskolor

Priserna per enhet per studerande i yrkeshögskolor skall beräknas vartannat år per examen genom att de riksomfattande totalkostnaderna för utbildning som leder till en examen vid alla yrkeshögskolor under året före det år då priset per enhet bestäms divideras med det totala antalet studerande som avlägger denna examen och utgör grund för beviljande av statsandel nämnda år. Om det inte är möjligt att utreda kostnaderna för utbildning som leder till examen, beräknas priset per enhet på basis av de beräknade totalkostnaderna för utbildning som leder till respektive examen. Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen betraktas som en helhet vid beräkning av priserna per enhet per examen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

RP 14/2005
KuUB 3/2005
RSv 59/2005

Helsingfors den 10 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.