Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

402/2005

Given i Helsingfors den 10 juni 2005

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 87 § 1 mom. och 90 § 2 mom. samt

fogas till 89 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till 92 § ett nytt 3 mom. som följer:

87 §
Installations- och reparationstillstånd

Av tillsynsmyndigheten skall utverkas tillstånd att installera och reparera följande system, komponenter och separata tekniska enheter:

1) installation och reparation av taxametrar,

2) installation och reparation av mekaniska och digitala färdskrivare,

3) reparation av trycklufts- och elbromssystem i fordon i kategori M2, M3, N2, N3, O3 och O4,

4) installation och reparation av hastighetsbegränsare som skall installeras i fordon.


89 §
Villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd

Tillstånd att installera och reparera digitala färdskrivare får inte beviljas om sökanden utför transporter på vilka tillämpas rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter.


90 §
Begränsningar i fråga om installations- och reparationsarbeten

Förbudet i 1 mom. gäller inte sådana fordon som ägs av företag som bedriver fordonshandel eller fordonsimportörer och som utrustas för försäljning eller för en enskild kund. Förbudet gäller inte heller idkare av buss- eller lastbilstrafik när de installerar mekaniska färdskrivare och plomberar dem i fordon som de besitter.

92 §
Åtgärder med anledning av observerade brister i verksamheten

I 92 d § i vägtrafiklagen bestäms om återkallande av verkstadskort som skall användas vid installation och reparation av digitala färdskrivare.


Denna lag träder i kraft den 20 juni 2005.

RP 267/2004
KoUB 8/2005
RSv 38/2005

Helsingfors den 10 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.