358/2005

Given i Helsingfors den 25 maj 2005

Försvarsministeriets förordning om ändring av 11 § i försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministerietes beslut

ändras i försvarsministeriets arbetsordning av den 19 juni 2003 (585/2003) 11 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 1230/2004, som följer:

11 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Till avdelningen hör sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation, om vars uppgifter bestäms i förordningen om planeringskommissionen för försvarsinformation (1073/1975).


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 maj 2005

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.