332/2005

Given i Helsingfors den 20 maj 2005

Lag om ändring av 11 § i lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 11 § 1 mom. som följer:

11 §
Beskattningskostnader och deras fördelning

Kostnaderna för beskattningen betalas av staten. Dessa kostnader är sådana omkostnader för skatteförvaltningen som fastställs i den ordinarie statsbudgeten och justeras på grundval av bokslutet för det föregående året. Vid beräkningen av kostnaderna beaktas även de mervärdesskatteutgifter som ansluter sig till de ovan nämnda skatteförvaltningsutgifterna.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

RP 27/2005
FiUB 8/2005
RSv 43/2005

Helsingfors den 20 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.