285/2005

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 7 § 2, 3 och 10 punkten, som följer:

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är


2) för polisöverdirektören som avdelningschef juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, i 16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen (158/1996) avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med polisväsendet och förvaltningsuppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för polisdirektörer juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, i 16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,


10) för polisöverinspektörer juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, i 16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen avsedd högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till ansvarsområdet.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.

Helsingfors den 12 maj 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.