266/2005

Given i Helsingfors den 28 april 2005

Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 16 a § 3 mom., sådant det lyder i förordning 286/2004, som följer:

Behörighetsvillkor
16 a §

Vid en tvåspråkig myndighet är språkkunskapskravet för en tjänst som väktare och överväktare vid en polisinrättning goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska. Vid en enspråkig myndighet krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk. När en tjänst som väktare eller överväktare vid en polisinrättning tillsätts vid en tvåspråkig myndighet, skall beaktas att tjänsteåligganden som förutsätter användning av finska och svenska kan fördelas mellan personer som behärskar språket i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2005.

Helsingfors den 28 april 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Kimmo Hakonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.