255/2005

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas till förordningen av den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) en ny 46 a § som följer:

46 a §
Tillfälligt bruk av pansarfordon i trafik

En sammanslutning som i Finland industriellt tillverkar pansarfordon med hjul kan av Fordonsförvaltningscentralen på ansökan få ett i 46 § avsett provnummerintyg vilket berättigar att för syften enligt 46 § 2 mom. tillfälligt i trafik använda ett sådant pansarfordon som avses i 2 § 5 mom. i militärfordonsförordningen (560/1992) försett med provnummerskyltar. En förutsättning för användning av pansarfordon i trafik är att fordonet är försett med hjul. På provnummerintyg och provnummerskyltar tillämpas dessutom bestämmelserna i 46 § 3 och 4 mom. Då pansarfordon används i trafik skall dessutom bestämmelserna i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992) tillämpas.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Helsingfors den 21 april 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.