99/2005

Given i Helsingfors den 17 februari 2005

Statsrådets förordning om ändring av 71 a § förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 71 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning 927/1994, som följer:

71 a §

Bokföringsnämnden består av en ordförande samt minst sex och högst åtta medlemmar, av vilka alla utom ordföranden har en personlig suppleant. Finansministeriet förordnar ordföranden, medlemmarna och suppleanterna för tre år i sänder. Nämnden utser en vice ordförande inom sig. Nämnden kan inom sig tillsätta sektioner för beredningen av ärenden. Nämnden och dess sektioner har rätt att höra sakkunniga. De sekreteraruppgifter och kontorstjänster som bokföringsnämnden behöver skall skötas som tjänsteuppdrag av statskontorets personal.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Helsingfors den 17 februari 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.