98/2005

Given i Helsingfors den 17 februari 2005

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § och 24 § 2 mom. i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), av dem 16 § sådan den lyder i lag 1389/2001 och 1137/2003, samt 11 § 5 mom. i lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998), sådant det lyder i lag 1390/2001:

1 §
Grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 17―20 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) är det per studerande fastställda genomsnittliga priset per enhet

1) i grundläggande utbildning 5 043,15 euro,

2) i gymnasier 4 476,68 euro,

3) i yrkesutbildning 7 640,28 euro samt

4) i yrkeshögskolor 6 408,62 euro.

2 §
Grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 21 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 54,97 euro.

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 5 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 63,52 euro.

3 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de priser per enhet för bibliotek som avses i 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga priset per enhet för bibliotek 44,31 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. Förordningen tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2005 (880/2004) och de beslut om priser per enhet som fattats med stöd av förordningen. De upphävda besluten tillämpas tills undervisningsministeriet bestämmer priserna per enhet enligt denna förordning.

Helsingfors den 17 februari 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.