Ursprungliga författningar: 2005

1287/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växorter
1286/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1285/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1284/2005
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer
1283/2005
Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1282/2005
Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1281/2005
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
1280/2005
Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1279/2005
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
1278/2005
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Finlands filmarkiv
1277/2005
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1276/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1275/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tjänstetecken för Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare
1274/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1273/2005
Statsrådets förordning om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
1272/2005
Statsrådets förordning om delegationen för personskadeärenden
1271/2005
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1270/2005
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet
1269/2005
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
1268/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsyn över privat socialservice
1267/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
1266/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1265/2005
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
1264/2005
Statsrådets förordning om ändring av strålskyddsförordningen
1263/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
1262/2005
Lag om ändring av 30 § i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården
1261/2005
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1260/2005
Lag om upphävande av 35 och 36 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1259/2005
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
1258/2005
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
1257/2005
Lag om ändring av mentalvårdslagen
1256/2005
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
1255/2005
Lag om ändring av 24 § i lagen om företagshälsovård
1254/2005
Lag om ändring av folkhälsolagen
1253/2005
Lag om ändring av 1 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården
1252/2005
Lag om ändring av 4 och 14 § i sjöräddningslagen
1251/2005
Lag om ändring av territorialövervakningslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.