1432/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av andra finansministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 11 februari 2004 ingångna överenskommelsen mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige om Nordiska investeringsbanken, som godkänts av riksdagen den 16 november 2004 och godkänts av republikens president den 19 november 2004 och i fråga om vilken ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Norges utrikesministerium den 29 november 2004, är i kraft från den 1 januari 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 19 november 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken (982/2004) träder i kraft den 1 januari 2005.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 175/2004)

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.