1418/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras temporärt i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 1 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1209/2002, som följer:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgift är följande:

1) hos privata arbetsgivare

a) 2,966 procent i avgiftsklass I,

b) 5,166 procent i avgiftsklass II,

c) 6,066 procent i avgiftsklass III,

2) hos kommuner och samkommuner samt kommunala affärsverk 4,016 procent,

3) hos den evangelisk-lutherska kyrkan samt dess församlingar och kyrkliga samfälligheter 4,016 procent,

4) hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 4,016 procent,

5) hos landskapet Åland 6,816 procent,

6) hos staten och dess inrättningar 6,816 procent.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som hänför sig till lön som skall betalas 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.