1417/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 14 september 2004 om resurser för social- och hälsovården år 2005 (854/2004) 1―5 § som följer:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 11 683 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

Socialvård € Hälsovård €
0―6-åringar 4 565,92 559,76
7―64-åringar 322,70 636,69
65―74-åringar 596,87 1 508,69
75―84-åringar 3 646,02 2 909,80
personer som fyllt 85 år 10 186,49 5 051,62
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 406,81 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 37,14 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommun invånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 275,31 euro per kommuninvånare.

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 525,44 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Avdelningschef
Arto V. Klemola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.