1394/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 67 § fastighetsbildningslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 12 mars 1999 om om ändring av 67 § fastighetsbildningslagen (333/1999) som följer:

1 §

Lagen den 12 mars 1999 om ändring av 67 § fastighetsbildningslagen (333/1999) träder i kraft den 1 januari 2005.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.