1348/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om inköpstillfälle som avses i 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004):

1 §

När ersättning enligt 5 kap. 4 § och 5 kap. 6 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) räknas ut, debiteras den försäkrades självrisk undantagsvis vid ersättande av inköp av nedan nämnda läkemedel för en mängd som motsvarar tre månaders behandling, fastän mängden har anskaffats genom flera delinköp under dessa tre månader.

Läkemedelssubstans

Klozapin

Peritonealdialysvätskor

Medicinskt syre

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.