1346/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som skall ersättas

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) som följer:

1 §

Svåra sjukdomar som avses i 5 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) och kliniska näringspreparat som avses i 5 kap. 2 § och som används vid behandling av dessa sjukdomar och ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölks- och/eller sojaproteinallergi hos små barn 1) Alimentum
2) Almiron Pepti
3) Gefilus PeptidiTutteli
4) Isomil
5) Locasol
6) Neocate
7) Neocate Advance
8) Nutramigen
9) Nutramigen 2 LGG
10) Nutri-Junior
11) Nutri-Soija
12) PeptidiTutteli
13) Pepti-Junior
14) Pregestimil
15) Profylac
16) Prosobee
17) Semper Soija
18) SoijaTutteli
19) modersmjölk
Medfödda störningar i ämnesomsättningen 1) Duocal
2) Duocal MCT
3) Energivit
4) Fantomalt
5) Generaid plus
6) Impact
7) Infatrini
8) Isosource Energi
9) Isosource Mix
10) Isosource Protein
11) Loprofin PKU
12) MCT-olja
13) Monogen
14) Oral Impact
15) Semper Energi
16) individuella amino- och fettsyrapreparat och derivat av dem
Tillstånd som kräver daglig slangmatning 1) Calogen
2) Carbospare
3) Carbospare RTH
4) Cubison
5) Diben EasyBag
6) Diason/Nutrison Diabetes
7) Diason Low Energy/Nutrison Low Energy Diabetes
8) Duocal
9) Duocal MCT
10) Elemental 028
11) Enrich
12) Enrich RTH
13) Ensure
14) Ensure plus RTH
15) Ensure RTH
16) Fantomalt
17) Fresubin D-Control
18) Fresubin energy
19) Fresubin Energy Fibre
20) Fresubin HP energy
21) Fresubin original
22) Fresubin original fibre
23) Fresubin Soija
24) Generaid plus
25) Glucerna RTH
26) Impact
27) Infatrini
28) Isosource Energi
29) Isosource Fiber
30) Isosource Junior
31) Isosource MCT
32) Isosource Mix
33) Isosource Protein
34) Isosource Standard
35) Jevity RTH
36) Liquigen
37) Nepro
38) Novasource GI Control/Sandosource GI Control
39) Nutrini
40) Nutrini energy
41) Nutrini energy multi fibre
42) Nutrini multi fibre
43) Nutrison energy
44) Nutrison energy multi fibre
45) Nutrison pulver
46) Nutrison low energy soja multi fibre
47) Nutrison Multi Fibre
48) Nutrison pre
49) Nutrison soja
50) Nutrison standard
51) Osmolite RTH
52) Pediasure
53) Peptisorb
54) Semper Energi
55) Semper Extra
56) Semper Fiber
57) Semper barnsondnäring
58) Semper sondnäring naturell
59) Semper Nutricomp Peptid
60) Semper Standard
61) Semper fettreducerad
62) Supportan
63) Tentrini
64) Tentrini energy
65) Tentrini energy multi fibre
66) Tentrini multi fibre
2 §

Svåra sjukdomar som avses i 5 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen och kliniska näringspreparat som avses i 5 kap. 2 § och som används vid behandling av dessa sjukdomar och ersätts med 50 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter 1) Addera
2) Addera plus
3) Additene
4) Alimentum
5) Calogen
6) Carbospare
7) Carbospare RTH
8) Cubitan
9) Diben Drink
10) Diasip
11) Duocal
12) Duocal MCT
13) Elemental 028
14) Energivit
15) Enlive
16) Enrich
17) Enrich RTH
18) Ensini
19) Ensure
20) Ensure Plus
21) Ensure Plus RTH
22) Ensure RTH
23) Fantomalt
24) Forticreme
25) Fortimel
26) Fortini multi fibre
27) Frebini energy Drink
28) Frebini energy fibre Drink
29) Fresubin D-Control
30) Fresubin energy Drink
31) Fresubin energy fibre Drink
32) Fresubin HP energy
33) Fresubin original Drink
34) Fresubin original fibre
35) Fresubin protein energy Drink
36) Generaid plus
37) Glucerna RTH
38) Impact
39) Infatrini
40) Isosource Energi
41) Isosource Fiber
42) Isosource Junior
43) Isosource MCT
44) Isosource Mix
45) Isosource Protein
46) Isosource Standard
47) Jevity RTH
48) Liquigen
49) MCT Pepdite
50) MCT-olja
51) Monogen
52) Nepro
53) Nestlé Modulen IBD
54) Novasource GI Control/Sandosource
GI Control
55) Nutridrink
56) Nutridrink multi fibre
57) Nutrini multi fibre
58) Nutrison energy
59) Nutrison pulver
60) Nutrison Multi Fibre
61) Nutrison standard
62) Oral Impact
63) Osmolite RTH
64) Pediasure
65) Peptisorb
66) Pepti Junior
67) Portagen
68) Pregestimil
69) Protifar
70) Providextra Drink
71) Resource 2,0
72) Resource Energy
73) Resource Fruit
74) Resource Meritene
75) Resource Protein
76) Respifor
77) Scandishake
78) Semper Energi
79) Semper Extra
80) Semper Fiber
81) Semper Minimax
82) Semper Plus
83) Semper Standard
84) Semper Teho/Dietta Teho
85) Semper Teho 150/Semper Teho protein
86) Semper fettreducerad
87) Supportan
88) Tentrini
89) Tentrini energy
90) Tentrini energy multi fibre
91) Tentrini multi fibre
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Addera
2) Addera plus
3) Additene
4) Alimentum
5) Calogen
6) Carbospare
7) Carbospare RTH
8) Diben Drink
9) Diasip
10) Duocal
11) Duocal MCT
12) Energivit
13) Enlive
14) Ensini
15) Ensure Plus
16) Ensure Plus RTH
17) Fantomalt
18) Forticreme
19) Fortimel
20) Fortini multi fibre
21) Frebini energy Drink
22) Frebini energy fibre Drink
23) Fresubin energy Drink
24) Fresubin energy fibre Drink
25) Fresubin original Drink
26) Fresubin protein energy Drink
27) Generaid plus
28) Impact
29) Infatrini
30) Isosource Energi
31) Isosource Junior
32) Isosource Mix
33) Isosource Protein
34) Liquigen
35) MCT Pepdite
36) Monogen
37) Neocate
38) Neocate Advance
39) Nepro
40) Nestlé Modulen IBD
41) Nutridrink
42) Nutridrink multi fibre
43) Nutri-Junior
44) Nutrini energy
45) Nutrini multi fibre
46) Nutriprem BMF
47) Nutrison pulver
48) Oral Impact
49) Pediasure
50) Pepti-Junior
51) Premilon
52) PreSemp
53) PreTutteli
54) Protifar
55) Providextra Drink
56) Resource 2,0
57) Resource Energy
58) Resource Fruit
59) Resource Meritene
60) Resource Protein
61) Respifor
62) Scandishake
63) Semper Energi
64) Semper barnsondnäring
65) Semper Minimax
66) Semper Plus
67) Semper Teho/Dietta Teho
68) Semper Teho 150/Semper Teho protein
69) Supportan
3 §

På basis av ett och samma recept ersätts vid varje inköpstillfälle en sådan mängd i denna förordning avsedda kliniska näringspreparat som motsvarar högst tre månaders behandling. Av särskilda skäl kan kliniska näringspreparat vid varje inköpstillfälle ersättas även för en längre tid än den ovan nämnda.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.