1342/2004

Given i Helsingfors den 27 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § lagen den 21 december 2004 om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar (1241/2004):

1 §

Från sådana vid beskattningen konstaterade i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som avses i 11 kap. 3 § sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller sådana i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som har utretts i enlighet med 11 kap. 4 § sjukförsäkringslagen skall avdras 5,1 procent.

Vad som bestäms i 1 mom. om avdrag från de arbetsinkomster som ligger till grund för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen tillämpas på motsvarande sätt på de arbetsinkomster som ligger till grund för den rehabiliteringspenning som fastställts enligt 14 § lagen om rehabiliteringspenning (611/1991).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 27 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.