1341/2004

Given i Helsingfors den 27 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § lagen den 21 december 2004 om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar (1241/2004):

1 §

Utan hinder av bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002) sänks beloppet av arbetsinkomstens del med 5,1 procent, om den i 6 kap. 4 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedda lön som ligger till grund för arbetslöshetsdagpenningen fastställs efter den 1 januari 2005.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 27 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.