1316/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillfällig förvaring av bokföringsmaterial utomlands

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 26 januari 1998 om tillfällig förvaring av bokföringsmaterial utomlands (49/1998) 1 § 1 och 6 mom. samt 2 § 1 och 4 mom. som följer:

1 §
Förvaring av en verifikation och bokföringsmaterial som upprättats utomlands

En bokföringsskyldigs verifikation som upprättats i en annan stat än Finland, vilken hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) eller till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-stat), får tillfälligt förvaras på ett driftsställe som den bokföringsskyldige har i denna stat.


Bokföringsnämnden kan på den bokföringsskyldiges ansökan bevilja tillstånd till förvaring av verifikationer på det sätt som avses i denna paragraf i någon annan än en EES- eller OECD-stat. Bokföringsnämnden skall begära utlåtande om ansökan av skattestyrelsen.


2 §
Förande av bokföringsmaterial utomlands för bokföring och upprättande av bokslut

En verifikation som den bokföringsskyldige upprättat i Finland får föras till en annan EES- eller OECD-stat för bokföring och upprättande av bokslut.


Bokföringsnämnden kan på den bokföringsskyldiges ansökan bevilja tillstånd till förande av en verifikation till någon annan än en EES- eller OECD-stat i det syfte som avses i 1 mom. Bokföringsnämnden skall begära utlåtande om ansökan av skattestyrelsen.Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004.

Helsingfors den 30 december 2004

Minister
Paula Lehtomäki

Konsultative tjänstemannen
Markku Jänkälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.