1276/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 12 §,

sådan den lyder i lag 724/2004, som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 76,03 procent, kommunernas utdelning 22,03 procent och församlingarnas utdelning 1,94 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstsskattelagen så att kommunernas andel är 91,9065 procent och församlingarnas andel 8,0935 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatt som gäller skatteåret 2005.

RP 257/2004
FiUB 40/2004
RSv 246/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.