1274/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om inkomstskatteskalan för 2005

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Vid beskattningen för 2005 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) skall betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst, Skatt vid nedre gränsen, Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen,
euro euro %
12 000―15 400 8 10,5
15 400―20 500 365 15,0
20 500―32 100 1 130 20,5
32 100―56 900 3 508 26,5
56 900― 10 080 33,5
2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 257/2004
FiUB 40/2004
RSv 246/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.