1271/2004

Given i Helsingfors den 22 december 2004

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 11 december 2002 om Kommunikationsverkets avgifter (1126/2002) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 466/2004, 5 mom. sådant det lyder i förordning 1112/2003 och 6 mom. som följer:

7 §
Frekvensavgifter

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd och anslutna till basstationer i mobilnät, radiosystem i fasta accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Kommunikationsverket fastställer eller myndighetsradionätet (VIRVE) eller GSM-R-radiosystemet för järnvägarna eller tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till radiosondsystem inom meteorologisk radiokommunikation uppbärs årligen en frekvensavgift enligt följande:

1) mobiltelenät K1 * K2 * K3 * (frekvensband/25 Hz) * 1 295,50 euro

2) radiosystem i fasta accessnät K1 *K2 * K4 (frekvensband/25 kHz) * 1 295,50 euro

3) myndighetsradionätet (VIRVE) K1 * K2 * K3 * K4 *( frekvensband/25 kHz) * 1 295,50 euro

4) radiosondsystemet K1 * K4 * (frekvensband/25kHz) * 1 295,50 euro

5) GSM-R-radiosystemet för järnvägarna K1 * K2 * K3 * K4 * (frekvensband/25 kHz) * 1 295,50 euro.


K3 är startkoefficient som bestäms enligt den tidpunkt då användningsrätten för de frekvenser som anvisats tillståndshava rens radiosystem trädde i kraft. Start koefficienterna är:

Användningstid K3
1:a faktureringsåret 0,2
2:a faktureringsåret 0,2
3:e faktureringsåret 0,4
4:e faktureringsåret 0,6
5:e faktureringsåret 0,4 UMTS-mobiltelefonnät
0,8 andra
6:e faktureringsåret 0,6 UMTS-mobiltelefonnät
1 andra
7:e faktureringsåret 0,8 UMTS-mobiltelefonnät
1 andra
8:e faktureringsåret eller senare faktureringsår 1

K4 är koefficient för separata nät vilkens storlek bestäms särskilt på basis av användninsändamålet för det separata nätet. Koefficienterna för separata nät är:

Ett separat nät K4
1) myndighetsradionätet (VIRVE) och GSM-R-radiosystemet för järnvägarna 1
2) radiosondsystemet 0,1
3) radiosystem i fasta accessnät 0,5


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till slutet av år 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Konsultativ tjänsteman
Juha Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.