1263/2004

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 2004

Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning

Finansministeriet har med stöd av 89 § 5 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) och de avtalsbestämmelser som nämns i 2 § i detta beslut bestämt:

1 §

Skattestyrelsen avgör såsom behörig myndighet som nämns i de avtal som anges i 2 § ärenden vilka avser:

1) utbyte av upplysningar och annan handräckning;

2) enskilda fall som hör till förfarandet vid ömsesidig överenskommelse; och

3) sådana ansökningar som avses i 89 § 3 mom. lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och som hänför sig till tillämpningen av avtal som anges i 2 §, om det belopp för vilket befrielse begärts uppgår till högst 50 000 euro.

Västra Finlands skatteverk avgör dock i enskilda fall såsom behörig myndighet som nämns i avtalet den 7 december 1989 mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärende (FördrS 37/1991) ärenden som avses i avtalets artikel 1 punkt g) och som gäller indrivning av skatt och säkerställande av betalning för fordran på skatt.

Finansministeriet avgör dock ett ärende som avses i 1 mom., om ärendet är principiellt viktigt.

2 §

De avtalsbestämmelser på vilka finansministeriets beslut grundar sig:

1) Avtal med de nordiska länderna:

Artikel 3 punkt 1 j 3) och artikel 10 stycke 7 i avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 26/1997 och 34/1998),

Artikel 3 punkt 1 b) 4) i avtalet den 7 december 1989 mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden (FördrS 37/1991),

Artikel 3 punkt 1 e 2) i avtalet den 12 september 1989 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på arv och gåva (FördrS 83/1992 och 103/1993).

2) Avtal med andra länder:

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 21 september 1989 mellan Republiken Finlands regering och Amerikas Förenta Staters regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 2/1991),

Artikel 3 punkt 1 j) i avtalet den 12 september 1984 mellan Finland och Australien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 26/1986),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 15 juni 1989 mellan Finland och Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 79/1992),

Artikel 3 punkt 1 j 2) i avtalet den 28 maj 1990 mellan Finland och Canada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst ( FördrS 81/1992),

Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 18 maj 1982 mellan Republiken Finlands regering och Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lankas regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 20/1984),

Artikel 3 punkt 1 d 1) i avtalet den 25 april 1985 mellan Republiken Finland och Folkrepubliken Bulgarien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 11/1986),

Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 12 maj 1986 mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 62/1987),

Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 25 oktober 1978 mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Ungerns regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (FördrS 51/1981),

Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 2 april 1996 mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Brasilien för att undvika dubbelbeskattning samt förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 92/1997 och 33/1998),

Artikel 3 punkt 1 f i) i avtalet den 5 juli 1979 mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt beträffande vissa andra skatter (FördrS 18/1982),

Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 12 mars 1996 mellan republiken Finland och Förenade Arabemiraten för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 32/1998),

Artikel 3 punkt 1 j) i avtalet den 17 juli 1969 mellan regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland samt Republiken Finlands regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av skatt (FördrS 2/1970),

Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 21 januari 1980 mellan Republiken Finland och Hellenska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (FördrS 58/1981),

Artikel 3 punkt 1 j 1) i avtalet den 27 mars 1992 mellan Republiken Finlands regering och Irlands regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på realisationsvinst (FördrS 88/1993),

Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 30 december 1994 mellan Republiken Finland och Islamiska republiken Pakistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 15/1996),

Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 12 juni 1981 mellan Finland och Italien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 55/1983),

Artikel 3 punkt 1 i) i avtalet den 29 februari 1972 mellan Republiken Finland och Japan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 43/1972),

Artikel 3 punkt 1 h ii) i avtalet den 18 maj 1976 mellan Republiken Finland och Konungariket Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (FördrS 66/1978),

Artikel 3 punkt 1 j) i skatteavtalet den 25 juni 1973 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Marockos regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (FördrS 8/1980),

Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 28 december 1995 mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 84/1997 och 31/1998),

Artikel 3 punkt 1 j 1) i avtalet den 25 april 1985 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Thailands regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 28/1986),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 1 mars 1982 mellan Finland och Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 18/1983),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 25 januari 2001 mellan Finlands regering och Makedoniens regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 23/2002),

Artikel 3 punkt 1 j 1) i avtalet den 28 mars 1984 mellan Finlands regering och Malaysias regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 16/1986),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 30 oktober 2000 mellan Republiken Finland och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 82/2001),

Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 12 februari 1997 mellan Republiken Finland och Mexicos förenta stater för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 65/1998),

Artikel 3 punkt 1 g 2) i avtalet den 12 mars 1982 mellan Finlands regering och Nya Zeelands regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 49/1984),

Artikel 3 punkt 1 g 2) i avtalet den 27 april 1970 mellan Finlands regering och Portugals regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (FördrS 27/1971),

Artikel 3 punkt 1 g 1) i avtalet den 13 december 1994 mellan Republiken Finland och Republiken Argentina för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 85/1996),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 23 mars 1993 mellan Republiken Finland och Republiken Estland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 96/1993),

Artikel 3 punkt 1 j 1) i avtalet den 13 oktober 1978 mellan Republiken Finland och Republiken Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 60/1981),

Artikel 3 punkt 1 f) i avtalet den 11 september 1970 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Frankrikes regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av skatt (FördrS 8/1972),

Artikel 3 punkt 1 f 1) i avtalet den 10 juni 1983 mellan Republiken Finland och Republiken Indien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 59/1984),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 15 oktober 1987 mellan Republiken Finland och Republiken Indonesien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 4/1989),

Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 3 april 2003 mellan Republiken Finland och Republiken Kirgizistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 14/2004),

Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 8 februari 1979 mellan Republiken Finland och Republiken Korea för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 75/1981),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 23 mars 1993 mellan Republiken Finland och Republiken Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 92/1993),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 30 april 1993 mellan Republiken Finland och Republiken Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 94/1993),

Artikel 3 punkt 1 i) i avtalet den 26 oktober 1977 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Polens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (FördrS 26/1979),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 7 juni 2002 mellan Republiken Finland och Republiken Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 115/2002),

Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 19 september 2003 mellan Republiken Finland och Republiken Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 70/2004),

Artikel 3 punkt 1 e 1) i avtalet den 26 maj 1995 mellan Republiken Finland och Republiken Sydafrika för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 78/1995 och 4/1996),

Artikel 3 punkt 1 k 2) i avtalet den 9 maj 1986 mellan Republiken Finland och Republiken Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 61/1988),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 9 april 1998 mellan Republiken Finland och Republiken Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, (FördrS 10/1999)

Artikel 3 punkt 1 h i) i avtalet den 26 oktober 1998 mellan Republiken Finland och Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 7/2000),

Artikel 3 punkt 1 g 2) i avtalet den 4 maj 1996 mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 110/2002),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 16 december 1991 mellan republiken Finland och Schweiziska edsförbundet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 90/1993),

Artikel 3 punkt 1 h 2) i avtalet den 15 februari 1999 mellan Republiken Finlands regering och Slovakiska republikens regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 28/2000),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 8 maj 1986 mellan Republiken Finland och Socialistiska federala republiken Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 60/1987), som tillämpas i relationerna mellan Finland å ena sidan samt Serbien och Montenegro och Kroatien å andra sidan,

Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 21 november 2001 mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska republiken Vietnams regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 112/2002),

Artikel 3 punkt 1 f 1) i avtalet den 8 januari 1997 mellan Republiken Finland och Staten Israel för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 90/1998),

Artikel 3 punkt 1 i ii) i avtalet den 12 maj 1976 mellan Finland och Tanzania för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (FördrS 70/1978),

Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 2 december 1994 mellan Republiken Finland och Tjeckiska Republiken för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS (80/1995 och 5/1996),

Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalen den 14 oktober 1994 mellan Republiken Finlands regering och Ukrainas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 82/1995 och 6/1996),

Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 3 november 1978 mellan Finland och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 28/1985)

Artikel 3 punkt 1 f 2) i avtalet den 26 juli 2000 mellan Republiken Finland och Republiken Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 18/2001).

3) Konventioner

Artikel 3 punkt 1 d) i konventionen den 25 januari 1988 om ömsesidig handräckning i skatteärenden (FördrS 21/1995).

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom beslutet upphävs finansministeriets beslut den 18 mars 2004 om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning (196/2004).

Helsingfors den 21 december 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör
Einari Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.