1257/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av klorparaffiner med kort kolkedja och av penta- och oktabromdifenyleter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 28 maj 2003 om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av klorparaffiner med kort kolkedja och av penta- och oktabromdifenyleter (416/2003) 6 § som följer:

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Förordningens 2 § tillämpas dock först från och med den 1 april 2006 på system för utrymning av flygplan i nödsituationer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Kommissionens direktiv 2004/98/EG (32004L0098); EGT nr L 305, 1.10.2004, s. 63

Helsingfors den 21 december 2004

Minister
Hannes Manninen

Äldre regeringssekreterare
Tuomas Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.