1249/2004

Given i Helsingfors den 20 december 2004

Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 a § 3 mom. i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådant det lyder i lag 1254/1994:

1 §

Storleken på den avgift som enligt 26 a § i upphovsrättslagen skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier är år 2005

1) för ljudband 0,50 cent per varje påbörjad minut,

2) för bildband 0,76 cent per varje påbörjad minut,

3) för inspelbara cd-skivor 0,25 cent för varje påbörjad minut,

4) för inspelbara dvd-skivor 0,085 cent för varje påbörjad minut räknat enligt mediets genomsnittliga ljudinspelningslängd och 0,125 cent för varje påbörjad minut räknat enligt mediets genomsnittliga bildinspelningslängd,

5) för digitala audioinspelningsmedier 0,50 cent för varje påbörjad minut räknat enligt mediets genomsnittliga ljudinspelningslängd, dock högst 15 euro, och

6) för digitala videoinspelningsmedier 0,76 cent för varje påbörjad minut räknat enligt mediets genomsnittliga bildinspelningslängd, dock högst 15 euro.

För digitala inspelningsmedier som inte är avsedda huvudsakligen för hemkopiering av verk uppbärs ingen avgift.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005 och gäller till den 31 december 2005.

Helsingfors den 20 december 2004

Kulturminister
Tanja Karpela

Regeringsråd
Jorma Waldén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.