1237/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 38 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 38 § 1 mom. som följer:

38 §
Återkrav av borgensfordran

En borgensfordran som grundar sig på statsborgen för ett studielån samt den ränta som med stöd av denna lag uppbärs på borgensfordran får utan dom eller beslut sökas ut hos låntagaren enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). Vad som i nämnda lag föreskrivs om preskription av fordringar gäller dock inte den regressrätt som staten har enligt detta moment.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 234/2004
KuUB 14/2004
RSv 188/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.