1235/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen av den 30 december 2003 (1281/2003) 18 § 1 mom. som följer:

18 §
Betalning av skatt i rater och tillägg för betalningssätt

Skattebelopp som skall debiteras kan av Fordonsförvaltningscentralen på den skattskyldiges begäran före den första förfallodagen i en skatteperiod delas upp för betalning i två eller fyra rater. Till beloppet av varje rat läggs då ett betalningssättstillägg på 3 euro per rat. Betalningssättet tillämpas tills den skattskyldige begär ändring av betalningssättet. Begäran skall framställas före skatteperiodens början.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Lagen tillämpas på sådan debitering av fordonsskatt eller dess rater som infaller den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 246/2004
FiUB 37/2004
RSv 221/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.