1234/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 114 § i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 1486/1994 och 962/1998, ett nytt 4 mom. som följer:

114 §

Som bil avsedd för två ändamål anses ett fordon i kategori N1 som utöver förarsätet och de säten som finns bredvid detta är utrustat med andra säten eller anordningar för fastgörande av säten, med undantag av sådana säten som är avsedda för tillfälligt bruk och som avses i 24 § i bilskattelagen eller sådana säten som i enlighet med de vägtrafikbestämmelser som gällde före den 30 september 1998 har godkänts för paketbil.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 189/2004
FiUB 32/2004
RSv 201/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.