1200/2004

Given i Helsingfors den 16 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av 52 b § patentförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i patentförordningen av den 26 september 1980 (669/1980) 52 b §, sådan den lyder i förordningarna 505/1985 och 583/1992, som följer:

52 b §

Den frist som avses i 34 § patentlagen är fyra månader räknat från utgången av den frist som i 31 § 1 mom. patentlagen föreskrivs för fullföljande av internationell patentansökan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 16 december 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Heli Siukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.