1187/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 6 § i lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen av den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003) ett nytt 2 mom. som följer:

6 §
Statssekreterare

För en annan ministers mandatperiod kan också utnämnas en statssekreterare med uppgift att biträda ministern. Ministern kan förordna statssekreteraren till sin ställföreträdare när det gäller nationella och internationella uppgifter som har samband med beredningen av ärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 142/2004
GrUB 5/2004
RSv 208/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.