1184/2004

Given i Helsingfors den 16 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982) 2 §, sådan den lyder i förordning 903/2000, som följer:

2 §
Räntestödets belopp

I räntestöd betalas tills vidare 70 procent av den del av den ränta som årligen uppbärs för räntestödslånet som överskrider 3,8 procent av det återstående lånekapitalet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

På räntestödslån enligt bostadssparavtal som ingåtts före den 1 januari 1993 tillämpas dock fortsättningsvis bestämmelsen i 2 § sådan den lyder i förordning 783/1993.

På räntestödslån enligt bostadssparavtal som ingåtts den 1 januari 1993 och därefter och som lyfts före den 1 mars 2001 tillämpas fortsättningsvis bestämmelsen i 2 § sådan den lyder i förordning 814/1994.

Utan hinder av vad som anges i 2 och 3 mom. betalas räntestöd även i fråga om dessa lån för den del av den ränta som årligen uppbärs för räntestödslånet som överskrider 3,8 procent av det återstående lånekapitalet.

Helsingfors den 16 december 2004

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.